Skolas direktore: +37163045000, mob: +37129151882
Direktores vietnieki izglītības jomā: +37163013104, mob: +37122547864
Sociālais pedagogs: +37163021073
Sekretāre: +37163022256
Medmāsa: +37163028198
Skolas e-pasts: [email protected]

AKTUALITĀTES 
 Sākumlapa / Bērnu reģistrācija 2024./2025.mācību gada 1.klasē

No 2024.gada 12.februāra plkst.8.00 Jelgavas Centra pamatskolā var pieteikt rindu skolēna reģistrēšanai 1.klasē 2024./2025.mācību gadā.

Skolēna likumiskais pārstāvis apmeklējuma laiku reģistrācijai klātienē var pieteikt elektroniski šeit

Skolēnu reģistrēšana klātienē notiks no 2024.gada 1.marta plkst. 8.00.

Reģistrācija:

1.03- 8.00- 17.00 

Turpmāk no 8.00- 16.00, skolas kancelejā

Skolēna likumiskais pārstāvis iesniegumu skolā var iesniegt klātienē (pēc iepriekš pieteiktas rindas kārtības) vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

Iesnieguma iesniegšana klātienē:

Ierodoties izglītības iestādē pieteiktajā laikā, skolēna likumiskais pārstāvis iesniedz/uzrāda skolas darbiniekam, kurš veic skolēna reģistrēšanu 1.klasē, šadus dokumentus:

-likumiskā pārstāvja personas apliecinošu dokumentu;

-likumiskā pārstāvja iesniegumu (lūgums iesniegumu aizpildīt iepriekš, iesniegums PIELIKUMĀ). Iesniegumu aizpildīt DRUKĀTIEM BURTIEM vai datorrakstā. Iesnieguma veidlapa PIELIKUMĀ vai, ar 12.02.2024. var saņemt pie skolas dežuranta);

-uzrāda skolēna dzimšanas apliecību (iesniegumā norādīto datu salīdzināšanai);

-aizgādību apliecinošu dokumentu, ja likumiskais pārstāvis nav skolēna vecāks.

-iesniedz  valsts  vai  pašvaldības  pedagoģiski  medicīniskās  komisijas atzinumu,  ja  bērns  tiek  pieteikts  speciālās  izglītības  programmā  vai, ja bērnam ieteikti  atbalsta  pasākumi  mācību procesā.  

Bērna likumiskā pārstāvja iesniegums klātienē netiek reģistrēts, ja nav notikusi iepriekšēja apmeklējuma laika pieteikšana.

Nepieciešamie dokumenti, nosūtot pieteikumu elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz izglītības iestādes e-pastu :

[email protected]

-likumiskā pārstāvja iesniegums ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

-aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, ja likumiskais pārstāvis nav skolēna vecāks.

Informācija par iesniegumu reģistrāciju:

-Iesniegumi, kas iesūtīti elektroniski pirms 2024.gada 1.marta plkst.8.00, netiek reģistrēti. 

-Iesniegumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā, ievērojot iesniegšanas datumu un laiku.

-Skola vienas darba dienas laikā elektroniski informē bērna likumisko pārstāvi par elektroniski sūtītā iesnieguma saņemšanu un reģistrēšanu. Ja iesniegums sūtīts elektroniski un bērns ir iekļauts 1. klases izglītojamo sarakstā, tad likumiskajam pārstāvim ir pienākums līdz mācību gada pirmajai dienai uzrādīt skolas sekretārei skolēna dzimšanas apliecību (iesniegumā norādīto datu salīdzināšanai) un iesniegumam pievienoto dokumentu ( ja bija pievienoti) oriģinālus.

Skolēna likumiskie pārstāvji līdz 2024.gada 29. augustam skolā iesniedz:

- skolēna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u vai veidlapa Nr. 027);

- pirmsskolas  izglītības  iestādes  izdotu  izziņu  par  pirmsskolas  izglītības programmas apguvi un bērna  sniegumu aprakstu (ja ir);   

- valsts  vai  pašvaldības  pedagoģiski  medicīniskās  komisijas  atzinumu,  ja  bērns tiek  uzņemts  speciālās  izglītības  programmā  vai,  ja  bērnam  ieteikti  atbalsta pasākumi  mācību procesā, un tas nav iesniegts vienlaikus ar iesniegumu.   

Gadījumā,  ja  bērnu  nav  iespējams  nodrošināt  ar  vietu  1.  klasē,  skola  informē  pašvaldības iestādi  “Jelgavas  izglītības  pārvalde”,  kura  nodrošina  bērna  uzņemšanu  citā  skolā,  kur  ir  brīvas vietas.  

Ērtākai un ātrākai informācijas saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

Kontaktpersona: sekretāre  Irina Šarina   kontakttālrunis: +37163022256

E-pasts: [email protected]

Informāciju sagatavoja  skolas direktore  A.Ozoliņa

2024.gada  10.janvārī.

Kontakttālrunis:  63045000, 29151882 


Informācija presē šeit
 

06.02.2022
AKTUALITĀTES 12.06.2024

Ēdināšana!

Atjaunota skolas ēdienkarte 01.09.2023 - 31.05.2024

Uzmanību!

Skolēna apliecības pieteikšana skolā

Apskatīt

Uzmanību!

Bērnu reģistrācija 2024./2025.mācību gada 1.klasē

Apskatīt

Svarīgs paziņojums!

Individuālie mācību līdzekļi 2024./2025.mācību gadā

Apskatīt

Svarīgs paziņojums!

Vasarā iesakām izlasīt 2.-9.klasēs

Apskatīt

Svarīgs paziņojums!

Skolēnu uzņemšana 2.- 9.klasēs 2024./2025.mācību gadā.

Apskatīt

Paziņojums!

Tradicionālie pasākumi Jelgavas Centra pamatskolā

Apskatīt

Informācija!

Jelgavas Centra pamatskola_2024

Apskatīt

Saistītie interneta resursi:

Sīkdatnes

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, kā arī analizētu vietnes apmeklējumu.

Jelgavas Centra pamatskola ir šīs tīmekļa vietnes pārzinis. Tīmekļa vietnē www.jcp.lv tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā "cookies"). Ja Jūs akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai.

Informācija par sīkdatnēm (cookies):

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot tīmekļa vietnei atcerēties jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā, atcerēties jūsu norādītos iestatījumus. Sīkdatnes tiek izmantotas satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām.

Tīmekļa vietnes www.jcp.lv izmantotie sīkdatņu veidi:

  • Nepieciešamās sīkdatnes – palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošina pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām tīmekļa vietnē. Šādas sīkdatnes parasti tiek iestatītas tikai atbilstoši lietotāja veiktajām darbībām, kuras veido pakalpojumu pieprasījumu, piemēram, konfidencialitātes iestatījumu iestatīšana vai pieteikšanās.
  • Statistikas un tīmekļa vietnes veiktspējas uzlabošanas sīkdatnes – ļauj uzskaitīt apmeklējumus un datu plūsmas avotus, tādejādi lapas pārzinis var izmērīt un uzlabot vietnes veiktspēju. Izmantotās sīkdatnes palīdz noskaidrot, kuras lapas ir visvairāk un vismazāk izmantotas, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa šo vietni. Visa informācija, ko šīs sīkdatnes savāc, tiek apkopota anonīmi.

Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Sīkdatņu izmantošanas ierobežošana un atcelšana:

Ja izvēlāties nepiekrist sīkdatņu izmatošanai vai vēlaties atcelt iepriekš sniegtu piekrišanu, tad jums nepieciešams veikt izmaiņas savas ierīces interneta pārlūkprogrammas sīkdatņu iestatījumos.

Plašāk par sīkdatņu izmantošanas ierobežošanu un dzēšanu lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/.