Skolas direktore: +37163045000, mob: +37129151882
Direktores vietnieki izglītības jomā: +37163013104, mob: +37122547864
Sociālais pedagogs: +37163021073
Sekretāre: +37163022256
Medmāsa: +37163028198
Skolas e-pasts: [email protected]

AKTUALITĀTES 
 Sākumlapa / KONSULTĀCIJAS
SkolotājsMācību priekšmetsDiena un laiksTelpa
Anaškevica VinetaFizika 8. kl.; 9.kl.
Bioloģija 7.kl.
Pirmdiena
15.25 - 16.05
(8.kl. - fizika)
49.kab.
Otrdiena
15.25 - 16.05
(9.kl. - fizika)
49.kab.
Trešdiena
15.25 - 16.05
(7.kl. - bioloģija)
49.kab.
49. kab.
Balbeks UldisSports 2.c,d; 5.d; .8.kl.; 9.a,bPirmdiena
7.50 - 8.20
(2.c,d; 5.d; 8.kl.; 9.a,b - sports un veselība)
sporta zāle
Otrdiena
7.50 - 8.20
(2.c,d; 5.d; 8.kl.; 9.a,b - sports un veselība)
sporta zāle
13.40 - 14.06
(2.c,d; 5.d; 8.kl.; 9.a,b - sports un veselība)
sporta zāle
Trešdiena
7.50 - 8.20
(2.c,d; 5.d; 8.kl.; 9.a,b - sports un veselība)
sporta zāle
Ceturtdiena
7.50 - 8.20
(2.c,d; 5.d; 8.kl.; 9.a,b - sports un veselība)
sporta zāle
sporta zāle
Baltputne Velta Latviešu valoda 4.b,d; 5.c,d
Literatūra 5.c,d
Pirmdiena
13.50 - 14.33
(4.b, 4.d., 5.c,d - latv. val. spec.programma)
11.a kab.
Trešdiena
13.50 - 15.50
(4.b,d.; 5.c,d - latv. val. un literatūra)
12.kab.
Piektdiena
13.00 - 15.00
(4.b,d., 5.c,d - latv. val. un literatūra)
16.kab.
11.a kab.12.kab.16.kab.Biete Svetlana Krievu valoda 7.kl., 8.kl.; 9.kl.Pirmdiena
7.45 - 8.15
15.20 - 15.30
(7.kl.; 8.b,c; 9.kl. - krievu valoda)
9.kab.
Piektdiena
15.20 - 16.00
(7.kl.; 8.b,c; 9.kl. - krievu valoda)
9.kab
9.kab.
Buko DanielsSports 1.kl.; 4.c,d; 6.b,d
Sociālās zinības 7.kl.; 8.kl.; 9.kl.
Latvijas un pasaules vēsture 7.a,b
Otrdiena
14.40 - 15.20
(1.a,b,c,d.; 4.a,d.; 6.a,b)
sporta zāle
Trešdiena
14.40 - 15.20
( 7.-9. kl. - soc.zinības un vēsture)
45.kab.
Ceturtdiena
15.25 - 16.05
(7.-9.kl. - soc.zinības un vēsture)
45.kab.
Piektdiena
14.40 - 15.20
(1.a,b,c,d; 4.a,d; 6.a,b)
sporta zāle
sporta zāle45.kab.45.kab.sporta zāle
Dedela Inta Latviešu valoda 2.c
Sākumskola 2.b
Pirmdiena
13.50 - 14.50
(2.b,c - latv.val)
25.kab
Trešdiena
14.40 - 15.10
(2.b,c - latv.val. spec. programma)
25.kab
Piektdiena
13.50 - 14.30
(2.b,c latv. val.)
25.kab
25.kab.
Dēdele Aira Sports 3.c,d; 4.kl.; 5.b; 7.kl.Otrdiena
14.40 - 16.05
(7.a,b,c - sports un veselība )
sporta zāle
Ceturtdiena
14.20 - 15.30
( 3.c,d; 4.a,b.; 5.b - sports un veselība )
sporta zāle
Piektdiena
13.50 - 15.20
(7.a,b,c - sports un veselība )
sporta zāle
sporta zāle
Dinsberga Evija Latviešu valoda 4.c
Sākumskola 2.a
Pirmdiena
13.50 - 14.39
(4.c - latv.val.)
27.kab.
Otrdiena
13.50 - 14.39
(2.a)
27.kab.
Ceturtdiena
13.50 - 14.39
(2.a; 4.c - spec. programma)
27.kab.
27.kab.
Eglīte Ilze Latviešu valoda 2.b
Sākumskola 2.c
Pirmdiena
13.50 - 15.30
(2.c)
35.kab.
Ceturtdiena
13.50 - 14.30
(2.b - latv.val)
35.kab.
35.kab.
Eglīte SantaSākumskola 3.a Otrdiena
14.20 - 15.50
(3.a)
22.kab.
Ceturtdiena
13.35 - 14.07
(3.a - spec. programma)
22.kab.
22.kab.
Gaisa Gita Dizains un tehnoloģijas
4.kl.; 5.kl.; 6.kl.; 7.kl.; 8.kl.; 9.kl.
Otrdiena
A nedēļa 13.50 - 14.30
(4.-9.kl. - dizains un tehnoloģijas)
A un B nedēļa14.35 - 15.55
(4.-9.kl. - dizains un tehnoloģijas)
18.kab.
Ceturtdiena
B nedēļa 14.35 - 15.15
(4.-9.kl. - dizains un tehnoloģijas)
18.kab.
18.kab.
Garuta Zaiga Latviešu valoda 1.c
Sākumskola 1.d
Pirmdiena
13.50 - 14.35
(1.d)
24.kab.
Otrdiena
13.50 - 14.35
(1.c - latv.val.)
24.kab.
Trešdiena
13.50 - 14.30
(1.d - spec. programma)
24.kab.
24.kab.
Geraseva AnastasijaĶīmija 8. kl.; 9.kl.
Bioloģija 8. kl.; 9.kl.
Pirmdiena
13.50 - 14.30
(8.kl.; 9.kl. - bioloģiija, ķīmija)
49.kab.
Otrdiena
13.50 - 14.30
(8.kl.; 9.kl. - bioloģiija, ķīmija)
49.kab.
Ceturtdiena
15.30 - 16.40
(8.kl.; 9.kl. - bioloģiija, ķīmija)
49.kab.
49.kab.
Grendziņa ElvīraSākumskola 3.d
Latviešu valoda 2.d
Pirmdiena
13.50 - 14.40
(3.d)
20.kab.
Otrdiena
13.50 - 14.27
(3.d - spec. programma)
20.kab.
Trešdiena
13.50 - 14.40
(2.d - latv.val.)
20.kab.
Griba Mārīte Latviešu valoda 1.d
Sākumskola 1.c
Pirmdiena
13.50 - 14.35
(1.c)
23.kab.
Trešdiena
13.50 - 14.30
(1.c - spec. programma)
23.kab.
Piektdiena
13.50 - 14.35
(1.d - latv. val.)
23.kab.
23.kab.
Gurkle Inta Sports 2.a,b; 3.a,b; 5.a,c; 6.a,c; 9.cPirmdiena
13.50 - 15.24
(2.a,b; 3.a,b; 5.a,c; 6.a,c - sports un veselība)
sporta zāle
Trešdiena
15.25 - 16.05
(2.a,b; 3.a,b; 5.a,c; 6.a,c - sports un veselība)
sporta zāle
Ceturtdiena
15.25 - 16.05
(9.c - sports un veselība)
sporta zāle
Sporta zāle
Iņķe ValentīnaKrievu valoda 5.kl.; 6.a,bCeturtdiena
14.30 - 15.05
(5.a,b,c,d; 6.a,b - krievu val.)
9.kab.
9.kab.
Ivanova IrinaKrievu valoda 4.kl.; 6.c,d; 8.cOtrdiena
15.30 - 16.15
( 4.a,b,c,d; 6.d,c; 8.c - krievu val.)
9.kab.
9.kab.
Koško IvetaSociālās zinības un vēsture
4. kl.; 5.kl.; 6.kl.
Otrdiena
13.50 - 14.30
(4.-6.kl. - soc. zin. un vēsture)
42.kab.
Trešdiena
14.40 - 15.20
(4.-6.kl. - soc. zin. un vēsture)
42.kab.
Ceturtdiena
13.50 - 14.30
(4.-6.kl. - soc. zin. un vēsture)
42.kab.
42.kab.
Kupčs Edgars Datorika 4.kl.; 5.kl.; 6.kl.; 7.kl.; 8.kl.; 9.kl.Otrdiena
14.30 - 16.00
(3.kl., 4.kl., 5.kl. - datorika)
30.kab.
Trešdiena
13.40 - 16.00
(6.kl., 7.kl. - datorika)
30.kab.
Ceturtdiena
14.30 - 16.00
(8.kl., 9.kl. - datorika)
30.kab.
30.kab.
Ķeņģe EdīteMūzika 2.kl.; 4.kl.; 6.a,b; 7.kl.; 8.kl.; 9.kl.Otrdiena
13.50 - 14.40
(2.a,b,c,d; 4.a,b,c,d - mūzika)
11.a kab.
14.40 - 15.10
(2.kl.; 4.kl. - mūzika)
11.a kab.
Ceturtdiena
15.10 - 16.30
(6.a,b; 7.kl.; 8.kl.; 9.kl. - mūzika)
11.a kab.
16.30 - 17.00
(6.a,b; 7.kl.; 8.kl.; 9.kl. - mūzika)
11. a kab.
11.a kab.
Lejniece LieneLatviešu valoda 1.b
Sākumskola 1.a
Pirmdiena
13.00 - 13.40
(1.a)
33.kab.
Otrdiena
13.50 - 14.30
(1.b - latv.val.)
33.kab.
Trešdiena
7.50 - 8.10
(1.a)
33.kab.
33.kab.
Lēgenberga EgijaLatviešu valoda 1.a
Sākumskola 2.d
Otrdiena
13.50 - 14.20
(2.d)
14.20 - 15.20
(2.d - spec. programma)
21.kab.
Ceturtdiena
14.40 - 15.20
(1.a - latv.val.)
21.kab.
21.kab.
Lukjanska Eva Mūzika 1.kl.; 3.kl.; 5.kl.; 6.c,dTrešdiena
14.40 - 15.30
(6.c,d - mūzika)
10.kab.
Piektdiena
13.50 - 14.30
(1.kl. - mūzika)
14.30 - 15.10
(3.kl. - mūzika)
15.10 - 15.58
(5.kl. - mūzika)
10.kab.
10.kab.
Mackēviča JanaLatviešu valoda 6.c,d; 9.a,b
Literatūra 6.c,d; 9.a,b
Teātra māksla 6.kl.; 7.kl.
Otrdiena
15.25 - 17.00
(6.c,d; 9.a,b - latv.val., lit.)
( 6.kl.; 7.kl. - teātra m. )
11.kab.
Trešdiena
14.40 - 17.00
(6,c,d; 9.a,b -latv.val., lit.)
( 6.kl.,7.kl. - teātra m. )
11.kab.
11.kab.
Melderis Artūrs Latvijas un pasaules vēsture 7.c; 8.kl.; 9.kl.Otrdiena
15.25 - 17.10
(7.c; 8.kl.; 9.kl. - Latvijas un pasaules vēsture)
45.kab.
45.kab.
Močāne SabīneLatviešu valoda 7.kl.; 9.c
Literatūra 7.kl.; 9.c
Pirmdiena
14.40-15.20
(7.kl.; 9.c - latv.val.; lit.)
(bibliotēka)
Otrdiena
14.40-16.38
(7.kl.; 9.c - latv.val.; lit.)
16. kab.
Trešdiena
15.25 - 16.05
(7.kl.; 9.c - latv.val.; lit.)
16. kab.
bibliotēka
16.kab.
Pērkona Iveta Matemātika 6.c; 7.a; 8.a,cOtrdiena
15.25 - 16.05
(8.a - matem.)
16.05 - 16.41
(6.c; 7.a; 8.a,c - matem. spec. programma)
40.kab.
Trešdiena
13.50 - 14.30
(6.c - matem.)
40.kab.
Ceturtdiena
14.40 - 15.20
(8.c - matem.)
40.kab.
Piektdiena
13.50 - 14.30
(7a - matem.)
40.kab.
40.kab.
Podniece DaceVizuālā māksla 1.kl.; 4.kl.; 5.kl.; 6.kl.; 7.kl.; 8.kl.; 9.kl.Pirmdiena
B nedēļa 12.00 -12.40
(5.c - vizuālā maksla)
B nedēļa 13.00 -13.40
(4.b, 5.a - vizuālā māksla)
44.kab.
Trešdiena
B nedēļa 13.50 - 14.30
(4.kl.; 5.kl.; 6.b,c; 7.c - vizuālā māksla)
B nedēļa 14.40 - 15.20
(1kl. - vizuālā māksla)
44.kab.
Ceturtdiena
14.40 - 15.08
(4.kl.; 5.kl.; 6.kl.; 7.kl.; 8.kl.; 9.kl. - vizuālā māksla)
44.kab.
Piektdiena
A nedēļa 15.25 - 16.05
(1.kl. - vizuālā māksla)
44.kab.
44.kab.
Priede LailaMatemātika 7.b,c; 9.a,bOtrdiena
14.40 - 16.30
(7.b,c; 9.a,b - matem.)
37. vai 41.kab.
Ceturtdiena
15.05 - 16.05
(7.b,c; 9.a,b - matem.)
32.kab.
Piektdiena
14.40 - 15.30
(7.b,c; 9.a,b - matem.)
45.kab.
37. vai 41.kab.32.kab.45.kab.
Priede Sanita Latviešu valoda 2.a Sākumskola 3.bPirmdiena
12.45 - 13.41
(3.b)
26.kab.
Ceturtdiena
13.45 - 14.45
(2.a - latv.val.; 3.b)
14.45 - 15.25
(2.a - latv.val.; 3.b spec. programma)
26.kab.
26.kab.
Rēdmane SalomeVizuālā mākslas 2.kl.; 3.kl.Otrdiena
13.50 - 14:31
(2.kl. - vizuālā māksla)
Trešdiena
14.40 - 15.22
(3.kl. - vizuālā māksla)
Salna AntraĢeogrāfija 7.kl.; 8.kl.; 9.kl.
Latviešu valoda 8.kl.
Literatūra 8.kl.
Pirmdiena
14.40 - 15.20
(7.kl. - ģeogrāfija)
Trešdiena
14.40 - 16.20
(8.a,b - latv.val., literat., ģeogrāfija)
(9.a,c - ģeogrāfija)
Ceturtdiena
14.40 - 16.10
(9.b - ģeogrāfija)
(8.c - latv.val., literat., ģeogrāfija)
13.kab.
13.kab.
Sāvičs Ints Dizains un tehnoloģijas
4.kl.; 5.kl.; 6.kl.; 7.kl.; 8.kl.; 9.kl.
Inženierzinības 7.kl.
Otrdiena
15.25 - 16.50
(4.-9.kl. - dizains un tehnoloģijas, 7.kl. - inženierzinības)
11.c kab.
Trešdiena
15.25 - 16.26
(4.-9.kl. - dizains un tehnoloģijas,
7.kl. - inženierzinības)
11.c kab.
11.c kab.
Skrupska Alise Dabaszinības 4.kl.; 5.kl.; 6.kl.Pirmdiena
13.50 - 15.20
(4.-6.kl. - dabaszinības)
39.kab.
Trešdiena
13.50 - 14.55
(4.-6.kl. - dabaszinības spec. programma)
39.kab.
39.kab.
Sobačevska Genovaite Latviešu valoda 5.a,b; 6.a,b
Literatūra 5.a,b; 6.a,b
Pirmdiena
13.00 - 14.34
(5.a,b; 6.a,b - latv.val., lit.)
12.kab.
Otrdiena
14.00 - 15.00
(5.a,b - latv.val., lit.)
12.kab.
Ceturtdiena
14.00 - 15.00
(6.a,b - latv.val., lit.)
12.kab.
12.kab.
Spure ArnitaAngļu valoda 9.kl.Ceturtdiena
14.40 - 15.40
(9.a,b,c - angļu val.)
11.kab.
11.kab.
Šmits Edgars Datorika 6.c; 7.kl.Ceturtdiena
14.40 - 15.20
(6.c; 7.a,b,c - datorika)
34.kab.
34.kab.
Tarvida Ginta Vācu valoda 4.kl.; 5.kl.; 6.kl.; 7.kl.; 8.kl.; 9.kl.
Angļu valoda 7.kl.
Pirmdiena
14.40 - 15.26
(4.-9.kl. - vācu val.,
7.b,c - angļu val.)
47.kab.
Otrdiena
15.25 - 16.05
(4.-9.kl. - vācu val.,
7.b,c - angļu val.)
47.kab.
Piektdiena
13.00 -13.40
(4.-9.kl. - vācu val.,
7.b,c - angļu val. spec. programma)
47.kab.
47.kab.
Tralmaka Inga Sākumskola 3.c
Matemātika 4.a
Pirmdiena
14.25 - 15.05
(3.c - spec. programma)
29.kab.
Trešdiena
12.45 - 13.45
(3.c)
29.kab.
Ceturtdiena
12.45 - 13.25
(4.a - matem.)
29.kab.
Piektdiena
12.45 - 13.16
(4.a - matem. spec. programma)
29.kab.
29.kab.
Tukule Edīte Angļu valoda 1.kl.; 2.kl.; 3.a,b,c; 4.a,b,c; 6.cPirmdiena
14.30 - 15.30
(1.kl.; 2.kl.; 3.a,b,c; 4.a,b,c; 6.c - angļu val. spec. programma)
43.kab.
Otrdiena
13.40 - 15.43
(1.kl.; 2.kl; 3.a,b,c; 4.a,b,c; 6.c - angļu val.)
43.kab.
43.kab.
Valtere LauraMatemātika 4.b; 5.d; 6.b; 8.bPirmdiena
13.50 - 14.30
(4.b - matem.)
14.30 - 15.10
(5.d - matem.)
32.kab.
Otrdiena
15.25 - 16.01
(8.b - matem.)
32.kab.
Trešdiena
14.00 - 15.20
(4.b; 5.d; 6.b; 8.b - matem. spec. programma)

Piektdiena
14.40 - 15.20
(6.b - matem.)
32.kab.
32.kab.
Veismane UlrikaAngļu valoda 6.d; 7.kl.; 8.kl.; 9.a,bPirmdiena
14.30 - 15.30
(6.d; 7.kl.; 8.kl.; 9.a,b - angļu val.)
38.kab.
Trešdiena
15.20 - 16.00
(6.d; 7.kl.; 8.kl.; 9.a,b - angļu val. spec. programma)
16.00 - 16.50
(6.d; 7.kl.; 8.kl.; 9.a,b - angļu val.)
38.kab.
Piektdiena
8.20 - 9.00
(6.d; 7.kl.; 8.kl.; 9.a,b - angļu val.)
38.kab.
38.kab.
Vizbule LudmilaAngļu valoda 1.kl.; 2.kl.; 3.kl.; 4.a,b; 6.cPirmdiena
14.30 - 15.30
(1.kl.; 2.kl.; 3.kl.; 4.a,b; 6.c - angļu val.)
11.b kab.
Trešdiena
14.30 - 15.10
(1.kl.; 2.kl.; 3.kl.; 4.a,b; 6.c - angļu val. spec. programma)
15.10 - 16.33
(1.kl.; 2.kl.; 3.kl.; 4.a,b; 6.c - angļu val.)
11.b kab.
11.b kab.
Vunderliha Madara Matemātika 5.a; 6.a,d; 9.cPirmdiena
13.50 - 15.20
(5.a; 6.a; 6.d - matem.)
41.kab.
Trešdiena
13.50 - 14.40
(5.a, 6.a, 6.d - matem.)
41.kab
Ceturtdiena
14.40 - 15.29
(9.c - matem.)
41.kab
41.kab.
Zikunova Laimdota Dizains un tehnoloģijas
1.kl.; 2.kl.; 3.kl.
Ceturtdiena
13.00 - 15.20
(1.-3.kl. - dizains un tehnoloģijas)
Zingule Dzintra Matemātika 4.c,d; 5.b,cPirmdiena
13.50 - 15.20
(4.c,d; 5.b,c - matem.)
37.kab
Ceturtdiena
8.20 - 9.00
(5.b - matem.)
37.kab.
Piektdiena
8.20 - 9.00
(4.c; 5.c - matem.)
37.kab.
37.kab.
Zviedre Gita Sākumskola 1.b
Latviešu valoda 4.a
Pirmdiena
13.50 - 14.46
(1.b - spec. programma)
36.kab.
Otrdiena
13.50 - 14.20
(1.b)
36.kab.
Trešdiena
13.50 - 15.00
(4.a - latv.val.)
36.kab.
36.kab.
Žukova Svetlana Angļu valoda 4.d; 5.b,c; 7.aOtrdiena
14.40 - 15.49
(4.d, 5.b,c; 7.a - angļu val.)
AKTUALITĀTES 05.10.2023

Ēdināšana!

Atjaunota skolas ēdienkarte 01.09.2023 - 31.05.2024

Uzmanību!

Skolēna apliecības pieteikšana skolā

Apskatīt

Svarīgs paziņojums!

Individuālie mācību līdzekļi 2023./2024.mācību gadā

Apskatīt

Svarīgs paziņojums!

Skolēnu uzņemšana 2.- 9.klasēs 2023./2024.mācību gadā.

Apskatīt

Paziņojums!

Tradicionālie pasākumi Jelgavas Centra pamatskolā

Apskatīt

Informācija!

Jelgavas Centra pamatskola_2023

Apskatīt

Saistītie interneta resursi:

Sīkdatnes

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, kā arī analizētu vietnes apmeklējumu.

Jelgavas Centra pamatskola ir šīs tīmekļa vietnes pārzinis. Tīmekļa vietnē www.jcp.lv tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā "cookies"). Ja Jūs akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai.

Informācija par sīkdatnēm (cookies):

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot tīmekļa vietnei atcerēties jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā, atcerēties jūsu norādītos iestatījumus. Sīkdatnes tiek izmantotas satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām.

Tīmekļa vietnes www.jcp.lv izmantotie sīkdatņu veidi:

  • Nepieciešamās sīkdatnes – palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošina pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām tīmekļa vietnē. Šādas sīkdatnes parasti tiek iestatītas tikai atbilstoši lietotāja veiktajām darbībām, kuras veido pakalpojumu pieprasījumu, piemēram, konfidencialitātes iestatījumu iestatīšana vai pieteikšanās.
  • Statistikas un tīmekļa vietnes veiktspējas uzlabošanas sīkdatnes – ļauj uzskaitīt apmeklējumus un datu plūsmas avotus, tādejādi lapas pārzinis var izmērīt un uzlabot vietnes veiktspēju. Izmantotās sīkdatnes palīdz noskaidrot, kuras lapas ir visvairāk un vismazāk izmantotas, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa šo vietni. Visa informācija, ko šīs sīkdatnes savāc, tiek apkopota anonīmi.

Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Sīkdatņu izmantošanas ierobežošana un atcelšana:

Ja izvēlāties nepiekrist sīkdatņu izmatošanai vai vēlaties atcelt iepriekš sniegtu piekrišanu, tad jums nepieciešams veikt izmaiņas savas ierīces interneta pārlūkprogrammas sīkdatņu iestatījumos.

Plašāk par sīkdatņu izmantošanas ierobežošanu un dzēšanu lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/.