Skolas direktore: +37163045000, mob: +37129151882
Direktores vietnieki izglītības jomā: +37163013104, mob: +37122547864
Sociālais pedagogs: +37163021073
Sekretāre: +37163022256
Medmāsa: +37163028198
Skolas e-pasts: [email protected]

AKTUALITĀTES 
 Sākumlapa / MISIJA. VĪZIJA. VĒRTĪBAS. MĒRĶIS.

VĪZIJA

Jelgavas Centra pamatskola- mūsdienīga skola kā piedzīvojumu, iedvesmas un iespēju vieta ikvienam.


MISIJA

Jelgavas Centra pamatskola- atpazīstama, dinamiska izglītības iestāde, kurā iegūst kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi ikviena izaugsmei vidē, kas veicina patstāvību un sadarbību, atbildīgu cilvēku izaugsmi ar plašu redzesloku un labām sociālām prasmēm dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē.


MĒRĶIS

Izglītības vide, kas nodrošina kvalitatīvu, pieejamu, uz katru skolēnu vērstu izglītības procesu attīstošā un drošā izglītības procesā.


VĒRTĪBAS

CILVĒKS- kopiena

atvērtība, sadarbība, atbildība, drosme

Galvenie uzdevumi 2023./2024.mācību gadā

Skolā Ieviest un realizēt aktīvās mācīšanās un diferenciētas pieejas modeli,  nodrošinot jēgpinu formatīvās vērtēšanas procesu un attīstot atgriezeniskās saites sniegšanas un saņemšanas, tekstpratības paņēmienus un starēģijas un jēgpilnu tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, tā nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un pieejamu iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību ikvienam;

Radīt un attīstīt atbalsta sistēmu skolēniem un skolotājiem, lai nodrošinātu fizisko un emocionālo drošību un labizjūtu mācīšanas un mācīšanās motivācijas paaugstināšanai;

Radīt iespējas un motivēt skolēnus iesaistīties un darboties interešu izglītības pulciņos, izkopt un attīstīt prasmes mākslas, kultūras un sporta jomās, veicināt fiziskās un garīgās veselības attīstību;

Aktivizēt izglītības iestādes personāla, skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbību, pilnveidot vecāku un skolas pašpārvaldes līdzdalību mācību un audzināšanas procesā;


2023./2024.mācību gada metodiskā darba tēma

Skolēns uzrauga savu mācīšanās procesu un uzlabo savus mācīšanās rezultātus, aktīvi iesaistoties mācību procesā, izmatojot skolotāja piedāvātās tekstpratības,  diferenciācijas, formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanas un saņemšanas stratēģiju iespējas  


Individuālie mērķi skolas vadības komandai 2023./2024.mācību gadā

60% Izglītojamo vecāki, 75% pedagoģiskais personāls un darbinieki sadarbojas un iesaistās izglītības iestādes mērķu sasniegšanā, tā nodrošinot fizisko, emocionālo drošību un labizjūtu izglītības iestādē. (A.Ozoliņa)


Pedagogi izprot un realizē vienotas mācību sasniegumu vērtēšanas prasības skolā, vadot kvalitatīvu mācību procesu, tā veicinot pedagogu un skolēnu atbildību par mācību sasniegumu kvalitāti atbilstoši individuālajām spējām. (A.Veidemane)

Izveidota darboties spējīga un efektīva atbalsta sistēma skolā. Atbalsta komandai ir noteiktas atbildības jomas un skaidras darba prioritātes, veicinot skolēnu sasniegt iespējami augstus mācību rezultātus atbilstoši individuālajām spējā. (V.Pranča) 


Balstoties uz ierobežotajiem cilvēku un vides resursiem, nodrošināta nepārtraukta mācību procesa organizācija skolā un jauno tehnoloģiju jēgpilna lietošana. (A.Soroka)

Sadarbībā ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu un interešu izglītības skolotājiem izglītojamie iesaistās mācību procesā un ārpusklases darbā, akcentējot izglītības iestādes un ikviena indivīda vērtības. (I.Siliņa, A.Spure)


AKTUALITĀTES 05.10.2023

Ēdināšana!

Atjaunota skolas ēdienkarte 01.09.2023 - 31.05.2024

Uzmanību!

Skolēna apliecības pieteikšana skolā

Apskatīt

Svarīgs paziņojums!

Individuālie mācību līdzekļi 2023./2024.mācību gadā

Apskatīt

Svarīgs paziņojums!

Skolēnu uzņemšana 2.- 9.klasēs 2023./2024.mācību gadā.

Apskatīt

Paziņojums!

Tradicionālie pasākumi Jelgavas Centra pamatskolā

Apskatīt

Informācija!

Jelgavas Centra pamatskola_2023

Apskatīt

Saistītie interneta resursi:

Sīkdatnes

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, kā arī analizētu vietnes apmeklējumu.

Jelgavas Centra pamatskola ir šīs tīmekļa vietnes pārzinis. Tīmekļa vietnē www.jcp.lv tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā "cookies"). Ja Jūs akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai.

Informācija par sīkdatnēm (cookies):

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot tīmekļa vietnei atcerēties jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā, atcerēties jūsu norādītos iestatījumus. Sīkdatnes tiek izmantotas satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām.

Tīmekļa vietnes www.jcp.lv izmantotie sīkdatņu veidi:

  • Nepieciešamās sīkdatnes – palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošina pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām tīmekļa vietnē. Šādas sīkdatnes parasti tiek iestatītas tikai atbilstoši lietotāja veiktajām darbībām, kuras veido pakalpojumu pieprasījumu, piemēram, konfidencialitātes iestatījumu iestatīšana vai pieteikšanās.
  • Statistikas un tīmekļa vietnes veiktspējas uzlabošanas sīkdatnes – ļauj uzskaitīt apmeklējumus un datu plūsmas avotus, tādejādi lapas pārzinis var izmērīt un uzlabot vietnes veiktspēju. Izmantotās sīkdatnes palīdz noskaidrot, kuras lapas ir visvairāk un vismazāk izmantotas, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa šo vietni. Visa informācija, ko šīs sīkdatnes savāc, tiek apkopota anonīmi.

Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Sīkdatņu izmantošanas ierobežošana un atcelšana:

Ja izvēlāties nepiekrist sīkdatņu izmatošanai vai vēlaties atcelt iepriekš sniegtu piekrišanu, tad jums nepieciešams veikt izmaiņas savas ierīces interneta pārlūkprogrammas sīkdatņu iestatījumos.

Plašāk par sīkdatņu izmantošanas ierobežošanu un dzēšanu lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/.