AKTUALITĀTES
 Sākumlapa / PROJEKTI

Jelgavas 3.sākumskola (tagad: Jelgavas Centra pamatskola) sāka īstenot ESF projektu

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Ieviešanas laiks: 29.08.2017.-31.05.2019.

Projekta mērķis: Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz divu mācību gadu laikā izglītības iestādē īstenot aktivitātes sekojošās jomās:

  • STEM un vides jomā (individualizētās nodarbības, mācību vizītes, u.c.);
  • kultūrizglītības un radošās industrijas jomā (tematiskās nometnes, radošās darbnīcas)

Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs izglītojamais jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks. Tas nozīmē, ka viņi ne tikai tiecas pēc individuāliem sasniegumiem, bet mācās strādāt grupās, sadarboties ar citiem izglītojamajiem.

AKTUALITĀTES 07.12.2021

Paziņojums!

Atjaunota skolas ēdienkarte 6.12.- 10.12.2021

Apskatīt

Saistītie interneta resursi: